Přehledné zobrazovače: Jasno na první pohled

Moderní zobrazovače jsou kompaktní přístroje v podobě LED nebo LCD displejů, které zobrazují různé průmyslové procesy a veličiny. Často je označujeme jako digitální panelové měřiče. Nejčastěji je využijete ke zobrazení teploty, tlaku, průtoku, hladiny, výkonu, nebo třeba otáček. Zobrazovače jsou oblíbené především pro svou přehlednost. Zobrazené hodnoty jsou natolik výrazné, že je obsluha nepřehlédne ani z větší dálky. Jaké jsou největší výhody zobrazovačů dnešní doby?

Jak zobrazovače pracují?

Zobrazovače využívají analogové napěťové a proudové signály, nebo signály přímo z teplotních či jiných čidel, které zpracovávají na požadovanou veličinu zobrazovanou na displeji. Zobrazovače však mohou zpracovávat také data ze sériové sběrnice RS485 s protokolem Modbus RTU/ASCII a tyto opět zobrazit v podobě požadované veličiny.

Zobrazovače nejvíc ocení obsluha

Průmyslové⁠ zobrazovače jsou oblíbené hlavně kvůli jednoduchému zobrazení měřené veličiny. Hodnoty na moderních digitálních měřičích jsou snadno čitelné i z větší vzdálenosti a za horších světelných podmínek, protože displeje mají vysoký kontrast a jas. Znaky zobrazované na displejích mají také slušnou velikost — nejčastěji to bývá 14 mm.

Tyto vlastnosti ocení samozřejmě nejvíc obsluha strojů. Už nemusí informace o měřených procesech složitě vyhledávat v nadřazeném informačním systému, na obrazovkách průmyslových počítačů ve velínu, ale všechny potřebné hodnoty zjistí pouhým pohledem, a to klidně z dálky.

Bezpečnost průmyslových procesů

Kromě své hlavní funkce — jasného zobrazení hodnot, mají zobrazovače také svou užitečnou bezpečnostní úlohu. Po nastavení mezních hodnot veličin, mohou obsluze indikovat, že je něco špatně. Blikáním dávají najevo, že je měřená veličina mimo stanovené meze pro bezpečný provoz stroje, nebo dokáží signalizovat zkrat. A obsluha tak může rychle zasáhnout. Zobrazovače výrazně přispívají k bezpečnosti ovládání průmyslových strojů.

Instalace levou zadní

Aby pro vás bylo zavádění automatizačních prvků do výroby co nejjednodušší, myslete vždy na způsob instalace. Určitě oceníte rychlou a snadnou instalaci, nejlépe do již existujících aplikací. Poslední dobou jsou oblíbené zobrazovače, které mají válcové tělo, a díky tomuto kulatému designu je snadno umístíte do standardního kruhového otvoru s vrtáním 22,5 mm stejně jako například přepínače nebo tlačítka. Na eshopu je najdete pod označením ITP. Takový zobrazovač je do 15 minut schopný provozu. Můžete ho nainstalovat na dveře rozvaděčů a kontrolních panelů, nebo do malých lokálních přípojných krabic.

promo_itp.114.232_5

Nevyhovují vám čísla?

Může být ještě něco přehlednějšího než číselný zobrazovač s velkými jasnými hodnotami? Ano, bargraf, neboli grafický sloupcový zobrazovač. Bargraf je také druh zobrazovače, ale na rozdíl od těch klasických naměřené hodnoty zobrazuje jako úroveň signálu ve sloupcovém grafu. Čísla na něm rozhodně nenajdete. Zjednodušeně to můžeme popsat na příkladu, že si nastavíte mezní hodnoty, např. hladinu vody. Bargraf vám pomocí přehledného sloupce bude signalizovat červeně, když vodní hladina vystoupá nad stanovenou mez (eventuálně klesne pod stanovenou mez). V tomto konkrétním případě vás totiž nezajímá, jak přesně je vysoká hladina, ale stačí vám jednoduchá vizuální informace, že je v „normálu“.

Ať už jde o zobrazení naměřené teploty, tlaku, hladiny, průtoku nebo informací o stavu procesů, zobrazovače oceníte především pro jejich přehlednost, snadnou instalaci a uvedení do provozu, vysokou přesnost a odolnost vůči prachu a vlhkosti.


Kontaktujte nás a vybereme společně ideální zobrazovač pro vaši průmyslovou aplikaci.