Bargrafy: Nejpřehlednější zobrazovače

Dnešní doba vyžaduje od všech přístrojů pro měření a regulaci, aby byly kompaktní, jednoduché na instalaci a zařazení do provozu a aby byly také uživatelsky příjemné. Od zobrazovačů očekáváme, že budou co nejpřehlednější. Chceme, aby obsluha stroje, personál údržby nebo koncový zákazník v domácnosti, měli na první pohled jasno o měřené veličině nebo procesu. Nejjednodušší typ zobrazovače je bezesporu bargraf, neboli digitální panelový zobrazovač ITP15. Využijete ho všude tam, kde nepotřebujete znát přesnou číselnou hodnotu měřené veličiny, ale postačí vám grafické znázornění stavu.

Jak bargrafy fungují?

Bargraf ITP15 zpracovává a zobrazuje proudové nebo napěťové signály ze snímačů, které mají k dispozici výstupní signál 4-20mA (např. z teploměru, hladinoměru nebo průtokového čidla). Naměřené hodnoty nezobrazuje pomocí čísel, ale hodnoty vizualizuje jako úroveň signálu ve sloupcovém grafu. Tento sloupec se skládá vždy z deseti segmentů, z nichž každý představuje 10 % měřené veličiny.

Přehledně a intuitivně

Zobrazovač IT15 disponuje dvoubarevnými LED segmenty. Naměřené hodnoty může znázorňovat jak červenými, tak zelenými segmenty, nebo kombinací obou barev. Nejlépe to vystihne konkrétní příklad s hladinou vody v jímce. V takovém případě většinou nepotřebujeme znát přesnou číselnou hodnotu, jaká je výška hladiny. Bohatě postačí indikace toho, že je hladina v „normální“ námi stanovené výšce. Bude-li hladina příliš nízká, segmenty budou svítit červeně, až hladina stoupne do normální výšky, segmenty budou svítit zeleně, a pokud bude naměřena naopak příliš vysoká hladina, segmenty budou opět červené.

Sloupcový zobrazovač bargraf ITP15

Bezpečná on/off regulace

Bargraf má jeden tranzistorový výstup, který se může spínat podle nastavené úrovně signálu. Tímto můžeme provádět jednoduchou ON/OFF regulaci, kdy se například při příliš vysoké hladině vody v jímce zapne čerpadlo, které se po navrácení hladiny do normální hodnoty opět vypne.

Jednoduché nastavení

Bargraf ITP15 má praktická funkční tlačítka v zadní části přístroje. Těmi se nastavují jednotlivé segmenty zobrazovače. Každý z deseti segmentů můžete nastavit samostatně a to různými způsoby:

  • červená nebo zelená barva,
  • rychlé nebo pomalé blikání,
  • segment vypnutý (zhasnutý).

Nastavením můžete také regulovat úrovně pro dolní a horní mez zobrazení a všech 10 segmentů tak můžete rozdělit do tří sekcí. V našem konkrétním případě byste mohli segmenty nastavit následovně:

  • nízká hladina → segmenty svítí červeně,
  • hladina v normálu → segmenty svítí zeleně,
  • vysoká hladina → segmenty svítí nebo blikají červeně.

Instalace raz dva

Většina zobrazovačů německého výrobce akYtec má válcové tělo, nejinak je tomu u bargrafu ITP15. Tento tvar umožňuje velmi snadnou instalaci do standardního kruhového otvoru s vrtáním 22,5 mm, stejně jako běžné panelové ovládací prvky, například přepínače nebo tlačítka.

Grafický sloupcový zobrazovač ITP15 oceníte všude tam, kde potřebujete lokálně a rychle zobrazit měřenou veličinu. Grafické znázornění veličiny nebo procesů jsou viditelné na první pohled a klidně i z větší vzdálenosti. To je nesporná výhoda pro obsluhující personál.


Využili byste také zobrazovač ITP15? Bargrafy máme skladem, stačí kliknout.